Det handlar om relationen mellan dig och din hund.
Med en bra relation blir det roligt att ha hund. 

HELENE BERTOLANI

VALPAR

Jag planerar för två valpkullar under 2022.

LÄS MER