Det handlar om relationen mellan dig och din hund.
Med en bra relation blir det roligt att ha hund. 

HELENE BERTOLANI

VALPAR

Kanel är parad med Zimba. Valpar väntas förhoppningsvis i september.

Läs mer här >>